کارگاه مهارت های زندگی: خود آگاهی و همدلی / اسلامشهر

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: ندا جوادی /

تاریخ برگزاری : ۱۲ خرداد ۹۷ /

ساعت : ۸ تا ۱۴ /

تلفن : ۰۲۱۵۶۳۶۴۸۴۷ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد