کارگاه مهارت های زندگی: خود آگاهی و همدلی / اسلامشهر

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24080
کارگاه مهارت های زندگی: خود آگاهی و همدلی / اسلامشهر

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: ندا جوادی /

تاریخ برگزاری : 12 خرداد 97 /

ساعت : 8 تا 14 /

تلفن : 02156364847 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد