کارگاه مقاله نویسی ISI با رویکرد نگارش انگلیسی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23628
کارگاه مقاله نویسی ISI  با رویکرد نگارش انگلیسی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

بررسی شروع تا پایان نگارش یک مقاله /

زمان : چهارشنبه 29 آذر ، ساعت 8 الی 17 /

محل برگزاری : دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ، دانشکده فنی و مهندسی ، سالن خوارزمی /

مدرس : دکتر شاهین مصر اوغلی ( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات )

هزینه : 110 هزار تومان /

برای ثبت نام کلیک کنید

 

مقاله نویسی

معرفی استاد