کارگاه مصاحبه و سنجش بالینی اختلالات روانشناختی با تاکید بر دیدگاه روان تحلیلی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=34802
کارگاه مصاحبه و سنجش بالینی اختلالات روانشناختی با تاکید بر دیدگاه روان تحلیلی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

۰ تومان

برای ثبت نام در رویداد با تلفن درج شده در آگهی تماس حاصل فرمایید.

معرفی دوره

معرفی استاد

دکترفاطمه دهقانی عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه تهران؛ سوپروایزر و روان درمانگر تحلیلی

اطلاعات برگزارکننده

-
-
09136870947