کارگاه مصاحبه و سنجش بالینی اختلالات روانشناختی با تاکید بر دیدگاه روان تحلیلی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=34802
کارگاه مصاحبه و سنجش بالینی اختلالات روانشناختی با تاکید بر دیدگاه روان تحلیلی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

۰ تومان

ظرفیت رویداد تکمیل شده است.

معرفی دوره

معرفی استاد

دکترفاطمه دهقانی ( عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه تهران؛ سوپروایزر و روان درمانگر تحلیلی )

اطلاعات برگزارکننده

دکترفاطمه دهقانی
-
09136870947