کارگاه مصاحبه تشخیصی بر اساس DSM 5

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32723
کارگاه مصاحبه تشخیصی بر اساس DSM 5

مشخصات دوره

۱۶ ساعت
۶۴۰ تومان

معرفی دوره

🟠 کارگاه مصاحبه تشخیصی بر اساس DSM5

◀️ مدرس: دکتر محمدجواد پرورش

◽️تاریخ شروع: ۷ مرداد

◀️سرفصل ها:
▪️کلیات مصاحبه بالینی (تشخیصی)
چرا مصاحبه بالینی؟
نقاط ضعف و قدرت DSM
تعریف و اهداف مصاحبه بالینی
ضرورت و اهمیت مصاحبه بالینی

▪️راهبردهای ایجاد ارتباط درمانی
نکات مهم در شروع مصاحبه بالینی

▪️راهبردهای کسب اطلاعات (تکنیکها)
راهبردهای گشاینده
راهبردهای روشن سازی
راهبردهای پیش برنده
اشتباهات رایج در مصاحبه بالینی

▪️نشانه شناسی
مروری بر طبقات تشخیصی در DSM و تسلط بر آنها جهت چک کردن سمپتومها

▪️سنجش وضعیت روانی
مشاهده
مصاحبه
ارزش ارزیابی با پرسشنامه ها

مصاحبه با Standard Patient

▪️فرمول‌بندی شرح حال روانپزشکی
اطلاعات شخصی
منبع ارجاع
شکایت اصلی(CC)
تاریخچه بیماری فعلی(PI)
تاریخچه روانپزشکی قبلی(PPH)
تاریخچه خانوادگی(FH)
تاریخچه سوءمصرف مواد(SH)
تاریخچه بیماری‌های مدیکال(PMH)
تاریخچه دارویی (DH)
بررسی تاریخچه شخصیت(PH)
تشخیصی افتراقی‌ها (DDx)

▪️مهارتهای غلبه بر مقاومت

◀️ ارائه گواهی معتبر

 

 

 

معرفی استاد

دکتر محمدجواد پرورش ( متخصص روانپزشکی )