کارگاه مصاحبه بالینی و تشخیصی

مشخصات دوره

۰۳ تیر ۱۴۰۱
۰۸
۳۰ ساعت
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

معرفی دوره

۱۴ جلسه ۲ ساعته (۳۰ ساعت کارگاه در مجموع)

معرفی استاد

دکتر فروغ اسرافیلیان ( هیئت علمی دانشگاه )