کارگاه مصاحبه بالینی و تشخیصی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31932
کارگاه مصاحبه بالینی و تشخیصی

مشخصات دوره

۰۳ تیر ۱۴۰۱
۰۸
۳۰ ساعت
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

معرفی دوره

14 جلسه 2 ساعته (30 ساعت کارگاه در مجموع)

معرفی استاد

دکتر فروغ اسرافیلیان ( هیئت علمی دانشگاه )