کارگاه مصاحبه بالینی و تشخیصی

کارگاه مصاحبه بالینی و تشخیصی

مشخصات دوره

۰۳ تیر ۱۴۰۱
۰۸
۳۰ ساعت
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

معرفی دوره

14 جلسه 2 ساعته (30 ساعت کارگاه در مجموع)

معرفی استاد

دکتر فروغ اسرافیلیان ( هیئت علمی دانشگاه )