کارگاه مصاحبه بالینی تشخیصی / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23968
کارگاه مصاحبه بالینی تشخیصی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

ازسری کارگاههای مجموعه تخصصی اموزش مجازی الف/

مدرس: دکتر احسان فتوحی /

کسب اطلاعات بیشتر  :
۰۹۳۶-۳۶۷-۸۲۷۲

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد