کارگاه مصاحبه بالینی تشخیصی / تهران

کارگاه مصاحبه بالینی تشخیصی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

ازسری کارگاههای مجموعه تخصصی اموزش مجازی الف/

مدرس: دکتر احسان فتوحی /

کسب اطلاعات بیشتر  :
۰۹۳۶-۳۶۷-۸۲۷۲

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد