کارگاه مادریار اتیسم

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32470
کارگاه مادریار اتیسم

مشخصات دوره

۲۲ تیر ۱۴۰۱
۱۲
۸ ساعت
بخش حضوری: کلینیک توانبخشی شناختی دانشگاه شهید بهشتی

معرفی دوره

انجمن علوم و فناوری های شناختی با همکاری قطب عصب روانشناختی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند :

کارگاه مادریار اتیسم

مدرسین : دکتر بهاره اسکندری ، سیما صنیعی

تاریخ برگزاری: 22 و 23 تیر 1401

تلفن و واتساپ : 09902554743

 

 

معرفی استاد

سیما صنیعی ( )