کارگاه قصه درمانی / ۶ شهریور

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24585
کارگاه قصه درمانی / ۶ شهریور

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ماوراء دانش:کارگاه قصه درمانی

در بستر آنلاین

کارگاه آموزشی و تخصصی”قصه درمانی(بارویکرد شناختی رفتاری)”

سرفصلها:

قصه درمانی

مفهوم قصه شناسی

ظرفیت های قصه

کاربردهای قصه در مشاوره و روان درمانی

مهارت های ارائه قصه

چند نمونه قصه

مدرس: دکتر داوود هزاره ای(دکترای روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس و درمانگر کلینیک موسسه روانشناسی دانشگاه تهران)

زمان: پنجشنبه و جمعه 6 و 7 شهریورماه؛ ساعت 3 بعدازظهر تا 7 (15 تا 19)

هزینه شرکت در کارگاه: 160 هزار تومان

همراه با ارائه گواهینامه معتبر

تلفن های هماهنگی و تماس:
88983503 – 88983504
09198203142
09394019081
09199632895

معرفی استاد