کارگاه قصه درمانی / ۶ شهریور

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ماوراء دانش:کارگاه قصه درمانی

در بستر آنلاین

کارگاه آموزشی و تخصصی”قصه درمانی(بارویکرد شناختی رفتاری)”

سرفصلها:

قصه درمانی

مفهوم قصه شناسی

ظرفیت های قصه

کاربردهای قصه در مشاوره و روان درمانی

مهارت های ارائه قصه

چند نمونه قصه

مدرس: دکتر داوود هزاره ای(دکترای روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس و درمانگر کلینیک موسسه روانشناسی دانشگاه تهران)

زمان: پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ شهریورماه؛ ساعت ۳ بعدازظهر تا ۷ (۱۵ تا ۱۹)

هزینه شرکت در کارگاه: ۱۶۰ هزار تومان

همراه با ارائه گواهینامه معتبر

تلفن های هماهنگی و تماس:
۸۸۹۸۳۵۰۳ – ۸۸۹۸۳۵۰۴
۰۹۱۹۸۲۰۳۱۴۲
۰۹۳۹۴۰۱۹۰۸۱
۰۹۱۹۹۶۳۲۸۹۵

معرفی استاد