کارگاه طرحواره درمانی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کلینیک تخصصی روانشناسی و روانپزشکی آگاپه برگزار می کند:
مدرس: وحید همتی ثابت —

زمان : ۱۷ و ۱۸ اسفند ( ۱۶ ساعت ) —

به همراه پذیرایی و ناهار —

تلفن ثبت نام : ۸۸۰۴۰۲۸۳ – ۸۸۲۱۰۹۸۷ – ۰۹۱۰۶۷۰۸۰۲۵ –

طرحواره درمانی

معرفی استاد