کارگاه طرحواره درمانی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

ظرفیت باقی مانده ۵ نفر کارگاه طرحواره درمانی

? با ۴ امتیاز بازآموزی
?از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

برای باز کردن گره های دوران کودکی مراجع خود،
این دوره به درد شما می خورد . . .

? دوره آنلاین آموزش
“طرحواره درمانی”
Schema Therapy

? مخاطبین: ویژه روانشناسان و مشاوران
? با تدریس مدرس مجرب
? با ارائه گواهی نامه معتبر و قابل ترجمه

? تاریخ : نیمه اول مرداد ماه ۹۹
? ساعت برگزاری: ۱۴ الی ۱۸
⏳طول دوره: ۴ جلسه (۱۶ ساعت)

? تخفیف ویژه ۵ درصدی برای فراگیران کارگاه و دوره های قبل

? سرفصل های آموزشی:
۱. معرفی و خاستگاه طرحواره درمانی
۲. عوامل موثر در شکل گیری طرحواره های ناسازگار اولیه
۳. معرفی حیطه های طرحواره و طرحواره های آن
۴. مکانیزم های مقالبه با طرحواره ها
۵. تشخیص و ارزیابی طرحواره ها

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر:
۰۹۰۲۲۴۳۹۸۷۲
۰۲۱۲۲۷۳۹۸۹۱
? @acecrpsycho

www.royin.ir

آیدی تلگرام:
@Jahad_DaneshPaziran

معرفی استاد