کارگاه طرحواره درمانی / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24040
کارگاه طرحواره درمانی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر جواد خلعتبری/
زمان برگزاری : پنجشنبه و جمعه/
با گواهی معتبر از سازمان نظام و ساعت بازآموزی /
تلفن ثبت نام:09193244858 /

طرحواره درمانی

معرفی استاد