کارگاه شکست عاطفی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24792
کارگاه شکست عاطفی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه شکست عاطفی

مدرس: زهرا خیر

تاریخ شروع دوره : 21 دی 99

تلفن : 09227651306

اینستاگرام : ravanshenasan_esf

معرفی استاد