کارگاه شناخت داروهای روانپزشکی / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23943
کارگاه شناخت داروهای روانپزشکی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار می کند :

مدرس: دکتر سینا قاسمی /

زمان برگزاری : 1 اسفند 96 /

تلفن : 66479533 – 66480735 /

www.ravanjada.ir

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد