کارگاه شخصیت شناسی بر اساس اسطوره های باستانی – کرج

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23889
کارگاه شخصیت شناسی بر اساس اسطوره های باستانی – کرج

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

هر جلسه 3 ساعت /

هزینه هر جلسه : 60 هزار تومان /

هزینه ثبت نام ماهیانه : 200 هزار تومان /

مدرس : مریم مهری نمین /

تلفن ثبت نام : 34412557-026 /

شخصیت شناسی

 

معرفی استاد