کارگاه شخصیت شناسی بر اساس اسطوره های باستانی – کرج

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

هر جلسه ۳ ساعت /

هزینه هر جلسه : ۶۰ هزار تومان /

هزینه ثبت نام ماهیانه : ۲۰۰ هزار تومان /

مدرس : مریم مهری نمین /

تلفن ثبت نام : ۳۴۴۱۲۵۵۷-۰۲۶ /

شخصیت شناسی

 

معرفی استاد