کارگاه روانشناسی س ک س تراپی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ شروع دوره مقدماتی : ۱۱ تیر ماه ۹۷ /

ساعت : ۹ صبح الی ۱۸ /

مدرس: دکتر آرش رمضانی /

تلفن ثبت نام : ۰۹۱۹۵۹۴۰۵۲۳ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد