کارگاه روانشناسی س ک س تراپی / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24102
کارگاه روانشناسی س ک س تراپی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ شروع دوره مقدماتی : 11 تیر ماه 97 /

ساعت : 9 صبح الی 18 /

مدرس: دکتر آرش رمضانی /

تلفن ثبت نام : 09195940523 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد