کارگاه سک س تراپی در تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24123
کارگاه سک س تراپی در تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ برگزاری : 12 تا 19 مرداد /

مدرس: دکتر فرحناز مسچی /

روزهای جمعه از ساعت 9 الی 17 ( به مدت 16 ساعت )

تلفن ثبت نام : 09394100842 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد