کارگاه سک س تراپی در تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ برگزاری : ۱۲ تا ۱۹ مرداد /

مدرس: دکتر فرحناز مسچی /

روزهای جمعه از ساعت ۹ الی ۱۷ ( به مدت ۱۶ ساعت )

تلفن ثبت نام : ۰۹۳۹۴۱۰۰۸۴۲ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد