کارگاه زوج درمانی

مشخصات دوره

۰۶ مرداد ۱۴۰۱
۰۸
۴۸ ساعت
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

معرفی دوره

دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند

📌 دوره زوج درمانی مبتی بر مدل سه گانه خانواده

✅ بهمراه جلسات سوپرویژن گروهی در پایان دوره

✅ مدرک قابل ترجمه از دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

با تدریس: دکتر مونا چراغی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
درمانگر مجاز و کاندید سوپروایزری از ICEEFT کانادا

⏰ مدت دوره: ۴۸ ساعت
🔻زمان برگزاری: هفته اول مرداد ماه

 

 

معرفی استاد

دکتر مونا چراغی ( )