کارگاه زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی (لرستان )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23754
کارگاه زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی (لرستان )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

انجمن روانشناسی تربیتی ایران برگزار می کند :

مدرس : دکتر سید علی قاسمی ( مربی بین المللی موسسه ویلیام گلسر)

همراه با فعالیت های رول پلی و کار عملی —

تاریخ برگزاری : 28 و 29 دی ماه 1396 –

شماره تماس : 09168500027 –

زوج درمانی

معرفی استاد