کارگاه زوج درمانی شناختی رفتاری پیشرفته

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24771
کارگاه زوج درمانی شناختی رفتاری پیشرفته

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

زوج درمانی شناختی رفتاری پیشرفته

مدرس: دکتر علی جهانگیری

تاریخ برگزاری : 1 و 2 بهمن 99

 

معرفی استاد