کارگاه زوج درمانگری سیستمی رفتاری تحلیلی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23708
کارگاه زوج درمانگری سیستمی رفتاری تحلیلی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس :دکتر محمدعلی بشارت —

زمان برگزاری : 10 الی 12 بهمن ماه 1396 —

مهلت ثبت نام : 26 دی ماه —

تلفن ثبت نام : 02142920 —

www.modat.ac.ir —

ویژه ی افرادی که قبلا کارگاه “درمان سیستمی رفتاری تحلیلی اختلالهای اضطرابی وسواس و نشانه های بدنی” را گذرانده اند. —

زوج درمانگری

معرفی استاد