کارگاه یک روزه قصه درمانی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : دکتر کارینه طهماسیان —

ارائه مدرک قابل ترجمه وزارت علوم–

زمان برگزاری : ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ —
آخرین مهلت ثبت نام : ۲۶ ددی ماه ۱۳۹۶ —

تلفن ثبت نام : ۰۲۱۴۲۹۲۰ —

www.modat.ac.ir

قصه درمانی

معرفی استاد