کارگاه یک روزه قصه درمانی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23682
کارگاه یک روزه قصه درمانی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : دکتر کارینه طهماسیان —

ارائه مدرک قابل ترجمه وزارت علوم–

زمان برگزاری : 13 بهمن 1396 —
آخرین مهلت ثبت نام : 26 ددی ماه 1396 —

تلفن ثبت نام : 02142920 —

www.modat.ac.ir

قصه درمانی

معرفی استاد