کارگاه یک روزه روان درمانی برای روان درمانگران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23644
کارگاه یک روزه روان درمانی برای روان درمانگران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر حسن حمیدپور /

ارائه مدرک قابل ترجمه وزارت علوم /

زمان برگزاری: 29 دی /

✅ پایان مهلت ثبت نام: 12 دی /

www.modat.ac.ir

روان

معرفی استاد