کارگاه یک روزه خودهیپنوتیزم

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23776
کارگاه یک روزه خودهیپنوتیزم

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

آکادمی و کلینیک روانشناسی نگاه برگزار می کند :

زمان برگزاری: چهارشنبه 4 بهمن 96 ، ساعت 14 الی 20 /

مدرس: دکتر عنایت اله شهیدی /

تلفن ثبت نام : ۰۹۹۰۲۳۰۲۹۷۷ – ۰۹۱۹۳۲۴۴۸۵۸ – ۰۲۱۸۸۵۵۱۶۶۸ /
خودهیپنوتیزم

 

 

معرفی استاد