کارگاه یک روزه تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای(tDCS ,tACS,tRNS,tPCS )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23724
کارگاه یک روزه تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای(tDCS ,tACS,tRNS,tPCS )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مرکز پارند برگزار میکند :
(بیست ودومین دوره) —

جمعه 8 دیماه 1396–
تهران- مرکز تخصصی توانمندسازی پارند–

مدرس: دکتر مسعود نصرت آبادی (عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-مدیر مرکز پارند)–

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر  : 88776400 (داخلی 1 ) —
tdcs

معرفی استاد