کارگاه روان درمانی آدلری کودک

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23796
کارگاه روان درمانی آدلری کودک

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

انجمن علمی روانشناسی کودکان استثنایی برگزار می کند:

مدرس : دکتر علیزاده /

زمان برگزاری : 5 بهمن 96 /

ساعت : 9 الی 17 /

تلفن : 09381203516 /

هزینه برای دانشجویان علامه : 110 هزار تومان /

هزینه برای سایر دانشجویان : 120 هزار تومان /

روان درمانی آدلری

معرفی استاد