کارگاه روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت ISTDP

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24454
کارگاه روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت ISTDP

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت ISTDP در تهران

تاریخ برگزاری : 1 و 2 بهمن

مدرس: دکتر علی محمدباقر

کارگاه دو روزه همراه با تمرین عمای و نکات آموزشی اصلی و اساسی درمان

تلفن : 26720325

اینستاگرام : @anis.andishe.psy

کارگاه روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت ISTDP

شما می توانید با مراجعه به صفحه کارگاه روانپویشی کوتاه مدت ، از همه کارگاه های ISTDP سراسر کشور مطلع گردید.

معرفی استاد