کارگاه روانکاوی: شخصیت در اتاق درمان

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33405
کارگاه روانکاوی: شخصیت در اتاق درمان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

۱۵ دی ۱۴۰۱
۱۷
۲۱ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

امیرحسین کمیجانی ( )