کارگاه روانپویشی(ISTDP) – اصفهان

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23707
کارگاه روانپویشی(ISTDP) – اصفهان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مرکز خدمات روانشناختی رشد اصفهان برگزار می کند :

کارگاه روانپویشی(ISTDP) —

مدرس : آقای دکتر سرافراز ،(قسمت اول از دوره رول پلی و قسمت اول از دوره سواپ) —
زمان برگزاری : شنبه و یک شنبه ، 9 و 10 دی ماه 1396 —

روانپویشی

 

معرفی استاد