کارگاه روانشناسی یک روزه روان درمانی برای روان درمانگران / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24006
کارگاه روانشناسی یک روزه روان درمانی برای روان درمانگران / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر حسن حمیدپور/

ارائه مدرک مورد تایید وزارت علوم/

زمان برگزاری: 21 اردیبهشت/

پایان مهلت ثبت نام: 4 اردیبهشت/

تلفن : 42920 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد