کارگاه روانشناسی یک روزه روان درمانی برای روان درمانگران / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر حسن حمیدپور/

ارائه مدرک مورد تایید وزارت علوم/

زمان برگزاری: ۲۱ اردیبهشت/

پایان مهلت ثبت نام: ۴ اردیبهشت/

تلفن : ۴۲۹۲۰ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد