کارگاه روانشناسی چیست ؟

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24074
کارگاه روانشناسی چیست ؟

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

وقتی می خواهی در مورد مسائلی تصمیم جدی بگیری و یا می خواهی رفتار مناسب تری داشته باشی تا دیگراه را مورد آزار قرار ندهی و یا از همه مهمتر می خواهی افراد خانواده را دوره هم جمع نگه داری و یا رفتار خوبی داشته باشی یه سری مشکلات هست که می خواهی اونا رو بر طرف کنی باید از کسی یاری و کمک بخواهی تا بتوانند شما را راهنمایی کنند و باید آن فرد جوری باشد که از همه لحاظ اطلاعات کافی و درست داشته باشد تا بتواند شما را بتواند راهنمایی کند و این فرد را باید در مراکز روانشناسی و یا کارگاه روانشناسی پیدا کرد و در آنجا می توانیم از از چندین مشا.ره کمک بگیریم که هر کدوم در یکی از این مشکلاتی که داریم می تواند شما را راهنمایی کند برای کوک خردسال و یا جوان شما و یا حتی مشاوره ازدواج و حتی مشاوره خانواده و هم مشاوره در مورد میانسالها و خیلی از مواردهایی که نیاز به یاری کسی داریم تا بتواند ما را درست مشاوره بدهند تا بتوانیم راه درست را انتخاب کرده و در آن موفق باشیم.

کارگاه روانشناسی چیست ؟

 

 

کارگاه روانشناسی و خود روانشناسی چیست؟

روان‌شناسی دانشی است که با استفاده از آن می توانند فرد را توصیف کرده و تنش‌ها و رفتارهای غیراجتماعی را ‌پرداخت. از سوی دیگر، مشاور ازدواج سعی می کند در ابعاد گوناگون سعادت فردی و اجتماعی فرد را بسنجد تا بتوانند به راحتی او را راهنمایی کند و او را به راه درست راهنمایی کند.
مشاوره ازدواج اینگونه در مورد نظام خانواده در اسلام می گوید که در آنجا با مجموعه‌ای از اهداف ثانوی مواجه می‌شویم که در راستا مهم‌ترین آن‌ها از این قرار است: همسر بتواند آرامش درونی همسر خود را از طریق تأمین نیازهای جنسی، عاطفی و اقتصادی، تولید مثل، مراقبت و تربیت درست فرزندان، جلوگیری از انحرافات اجتماعی.

همه این ها بخشی از یک نظام خانواده است که باید رعایت شود تا یک خانواده خوب را بتوانید به جامعه بفرستید.

برای مشاهده لیست کارگاههای روانشناسی کلیک کنید

معرفی استاد