کارگاه پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی / کرج

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24107
کارگاه پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی / کرج

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

با همکاری انجمن علمی روانشناسی دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد کرج  /

مدرس: دکتر قربان فتحی /

زمان : 13 ، 16 ، 17 ، تیرماه 97/

ساعت 9 تا 13/

ثبت نام : آی دی تلگرام @psy_class

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد