کارگاه پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی / کرج

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

با همکاری انجمن علمی روانشناسی دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد کرج  /

مدرس: دکتر قربان فتحی /

زمان : ۱۳ ، ۱۶ ، ۱۷ ، تیرماه ۹۷/

ساعت ۹ تا ۱۳/

ثبت نام : آی دی تلگرام @psy_class

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد