کارگاه روانشناسی مقدماتی خلاقیت درمانی – تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ برگزاری : ۴ اردیبهشت ۹۷ /
با ظرفیت محدود /

با ارائه مدرک مورد تایید سازمان نظام روانشناسی/

مدرس : جناب آقای دکتر علیرضا پیرخائفی/

☎تلفن ثبت نام: ۰۹۹۰۳۱۰۴۱۴۵ /

خلاقیت درمانی

معرفی استاد