کارگاه روانشناسی مقدماتی تحلیل رفتار متقابل / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

شروع دوره : ۱۲ تیر ۹۷ /

مدت دوره : ۲۴ ساعت ، در ۸ جلسه /

مدرس: سید فریدالدین میرعمادی /

تلفن : ۰۹۹۰۳۱۳۰۱۲۹ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد