کارگاه روانشناسی مقدماتی تحلیل رفتار متقابل / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24108
کارگاه روانشناسی مقدماتی تحلیل رفتار متقابل / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

شروع دوره : 12 تیر 97 /

مدت دوره : 24 ساعت ، در 8 جلسه /

مدرس: سید فریدالدین میرعمادی /

تلفن : 09903130129 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد