کارگاه روانشناسی و معنویت

کارگاه روانشناسی و معنویت

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

قونیه_ ترکیه_23 تا 27 آذرماه 1396/
مدرسان: دکتر علی صاحبی و دکتر محمدرضا سرگلزایی/

هزینه : 115 دلار/

برای کسب اطلاعات بیشتر : 02188255204 – 02188253719
www.soruoshmolana.irروانشناسی

معرفی استاد