کارگاه روانشناسی مصاحبه بالینی تشخیصی (تهران)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23919
کارگاه روانشناسی مصاحبه بالینی تشخیصی (تهران)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: تدریس دکتر احسان فتوحی /

اولین قدم برای درمانگران /

ازسری کارگاههای مجموعه تخصصی اموزش مجازی الف/

کسب اطلاعات بیشترتماس و یا ذخیره پیام درتلگرام:

09363678272 /

معرفی استاد