کارگاه روانشناسی مصاحبه بالینی تشخیصی / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23928
کارگاه روانشناسی مصاحبه بالینی تشخیصی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

اولین قدم برای درمانگران/

ازسری کارگاههای مجموعه تخصصی اموزش مجازی الف/

مدرس: دکتر احسان فتوحی /

کسب اطلاعات بیشترتماس و یا ذخیره وپیام درتلگرام : 09363678272 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد