کارگاه روانشناسی مدیریت مداخله در بحران / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

با امتیاز بازآموزی /
۱۰ درصد تخفیف کارگاه برای اعضای خانه روانشناسان /

زمان برگزاری : ۱۰ اسفند ۹۶ /

جهت ثبت نام تماس با آی دی تلگرام  : @Tehran_housepsychology /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد