کارگاه روانشناسی مبانی اگزیستانسیالیسم و ارتباط آن با روانشناسی وجودی و خودشکوفایی / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23941
کارگاه روانشناسی مبانی اگزیستانسیالیسم و ارتباط آن با روانشناسی وجودی و خودشکوفایی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

روان نگر برگزار می کند:
با سخنرانی دکتر محقق و با حضور استاد عدل /
زمان : پنجشنبه ۳ اسفند/
تلفن تماس: ۸۸۸۵۰۶۵۶/

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد