کارگاه روانشناسی قاطعیت(جرات ورزی) / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23931
کارگاه روانشناسی قاطعیت(جرات ورزی) / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس دکتر یعقوب شفیعی فرد/

تاریخ برگزاری : ۲۹ بهمن ماه /
ساعت ۹ تا ۱۴/

مبانی کارگاه :
– تعریف قاطعیت (جرات ورزی)
– انواع سبک های ارتباطی
– ضرورت و اهمیت قاطعیت (جرات ورزی)
– موانع ذهنی قاطعیت (جرات ورزی)
– معرفی و تمرین فنون قاطعیت (جرات ورزی )

 

شماره تماس جهت هماهنگی و ثبت نام :
(09901941922 خانم نوبخت)

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد