کارگاه روانشناسی ( طرحواره درمانی ) / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23893
کارگاه روانشناسی ( طرحواره درمانی ) / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

با اعطای مدرک معتبر از بهزیستی

مدرسان : دکتر سایناز مودت ، سعید مرادی وفا /

تاریخ برگزاری : 27 بهمن 96 /

تلفن ثبت نام : ٠٢١٧٧٠٣٢۴٧٠ – ٠٩٠٣۶٢٧٧٣٨٩ /

کارگاه روانشناسی

 

معرفی استاد