کارگاه روانشناسی طرحواره درمانی / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24103
کارگاه روانشناسی طرحواره درمانی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر ماندانا شعبان
(دانش آموخته جفري يانگ و عضو انجمن بين المللي طرحواره درماني)
شروع دوره : از ٢ مرداد٩٧ /
سه شنبه ها ازساعت ١٧ الي٢١ /
تلفن : ?۰۲۱-۸۸۳۲۲۶۳۰ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد