کارگاه روانشناسی ( شخصیت شناسی- اینیاگرام )- یزد

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23880
کارگاه روانشناسی ( شخصیت شناسی- اینیاگرام )- یزد

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: زهرا ماندگاری/

زمان: یکشنبه و سه شنبه؛ ۵ تا ۷ عصر/

شروع دوره: سه شنبه؛ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۶/
مکان: یزد، بلوار امام جعفر صادق، موسسه اندیشه جاویدان یزد/
تلفن هماهنگی و ثبت نام: 09390978651 /

اینیاگرام

معرفی استاد