کارگاه روانشناسی ” س ک س آگاهی و آنالیز جنسی”

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23927
کارگاه روانشناسی ” س ک س آگاهی و آنالیز جنسی”

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: مهدی مسلمی فر /

شروع دوره : 27 بهمن 96 /

ساعت برگزاری : 10 الی 14 /

سه جلسه در روزهای /

تلفن ثبت نام : ٠٢١۲۲۶۵۴۱۵۰ /
کارگاه روانشناسی

معرفی استاد