کارگاه روانشناسی س_ک_س تراپی / اروميه

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

با امکان شرکت بصورت غیرحضوری /

مدرس: دکتر فاطمه آذرتاش /

تاریخ برگزاری : ١٠ اسفند 96 /

ثبت نام ٠٩٩٠١٣٣٦٦٤٣ /

کارگاه روانشناسی

 

معرفی استاد