کارگاه روانشناسی زوج درمانی – مشهد

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مولفه های اصلی ساختن یک رابطه مستحکم زوجین/

مدرسان : دکتر علی صاحبی ، دکتر عاطفه سلطانی فرد /

ویژه درمانگران /

تاریخ برگزاری : مشهد ، ۱۷ تا ۱۹ بهمن ماه/

هزینه : ۸۵۰ هزار تومان /

☎️تلفن ثبت نام : ۰۹۱۲۷۷۶۲۸۵۵  /

زوج درمانی

معرفی استاد