کارگاه روانشناسی ( زنانگی فراموش شده ) / کرج

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: مریم مهری نمین /

تلفن ثبت نام : ۰۲۶۳۴۴۱۲۵۵۷ /

مدت کارگاه: ۴ ساعت /

هزینه : ۸۰ هزار تومان /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد