کارگاه روانشناسی ( زنانگی فراموش شده ) / کرج

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23884
کارگاه روانشناسی ( زنانگی فراموش شده ) / کرج

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: مریم مهری نمین /

تلفن ثبت نام : 02634412557 /

مدت کارگاه: 4 ساعت /

هزینه : 80 هزار تومان /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد