کارگاه روانشناسی رواندرماني اعتياد بر اساس درمانهايCFT، ACT،FAP / اصفهان

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23902
کارگاه روانشناسی رواندرماني اعتياد بر اساس درمانهايCFT، ACT،FAP / اصفهان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : دكتر سيد مصطفى عبداللهى/
مدرك معتبر/

پنج شنبه ها ساعت١٦/

رزرو ارسال١٤به١٠٠٠٢٥٢٧/

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد