کارگاه روانشناسی ( رهایی از زندان ذهن ) – اصفهان

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23862
کارگاه روانشناسی ( رهایی از زندان ذهن ) – اصفهان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : امیر میرزایی /

زمان برگزاری : سه شنبه 10 بهمن /

برگزارکننده: مرکز مشاوره پرتوتوحید اصفهان/

تلفن هماهنگی : 03136255141 – 09134731627 /
رزرو ارسال کلمه “خاطرات ”همراه با رشته و مقطع تحصیلی به ١٠٠٠٢۵٢٧ /

مکان برگزاری:
اصفهان،خیابان هشت بهشت غربی نرسیده به چهار راه گلزار جنب جهاد دانشگاهی ساختمان آفاق طبقه سوم مرکز مشاوره پرتو توحید /

ذهن

معرفی استاد