کارگاه روانشناسی ( رفتار درمانی شناختی اضطراب اجتماعی ) – تالش

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر حمزه علیمرادی /

تاریخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۹۶ /

تلفن ثبت نام: ۰۹۳۸۰۸۸۰۶۹۹ – ۰۱۳۴۴۲۲۰۲۶۶ /
هزینه : ۵۰ هزار تومان /

اضطراب

 

معرفی استاد