کارگاه روانشناسی رفتار درمانی شناختی برای نشخوار فکری / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23983
کارگاه روانشناسی رفتار درمانی شناختی برای نشخوار فکری / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر حسن حمیدپور

زمان برگزاری: 31 فروردین

پایان مهلت ثبت نام: 14 فروردین

تلفن : 42920

 

معرفی استاد